TIN TỨC Y TẾ

Số 1551/ QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH " HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19"
[ Cập nhật vào ngày (07/04/2020) ] - [ Số lần xem: 1406 ]


Số 1551/ QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH " HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19" Tập tin đính kèm

Bộ Y tế

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı