Thông tin đấu thầu

Phục vụ công tác mua sắm vật tư y tế chạy Thận nhân tạo của Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu

Về việc mua sắm hóa chất chương trình Ngoại kiểm của Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu

Về việc mua sắm Phim X Quang ướt, Phim X Quang khô và Hóa chất rửa phim của Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu

Thuê tư vấn đấu thầu thuốc cho Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu năm 2023


kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu năm 2016 và Quý I năm 2017.kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2016 và Quý I năm 2017.
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı