TIN TỨC BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO
[ Cập nhật vào ngày (01/11/2022) ] - [ Số lần xem: 862 ]

Tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu và các Trạm y tế trực thuộc năm 2022


Tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu  và các Trạm y tế trực thuộc năm 2022 Tổ Công Tác Xã Hội Theo Phòng Tổ Chức - Hành Chính

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı